เช็คราคาทำปฏิทิน 2562 รับออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะสำหรับห้างร้านบริษัท


อัพเดตวันที่ Wed, 12 Dec 2018 18:06:03

รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์

ตัวอย่างปฏิทินก่อนปรับเปลี่ยน

รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์

ตัวอย่างปฏิทินหลังการปรับเปลี่ยน

ปฏิทิน 2562 ที่สามารถแก้ไขรูปแบบและสีสันได้ ! สามารถแก้ไขรูปแบบและสีสัน ข้อความบนปกหน้า และแก้ไขได้ทั้งชุดปฏิทิน ทั้งปฏิทินนี้และปฏิทินในรูปแบบอื่นๆ ด้านล่าง ตามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลงานปฏิทินที่ถูกใจที่สุด  


แบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 2562 ชุด MJ-Classic 9 แบบ A

 
 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ แนวตั้ง ชุดพิเศษ MJ-classic 9 ขนาด 8X6 นิ้ว และ 7X10 นิ้ว จำนวน 8 แผ่น กระดาษอาร์ตการ์ดมัน 250 แกรม รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่หาชมได้ยาก ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ตราบจนเถลิงถวัลยราชอำนาจ จำนวน 16 ภาพ พร้อมคำอธิบายภาพ และปี พ.ศ. ที่บันทึกภาพในหลายอิริยาบท

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ภูเขา Arosa ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อทรงพระเยาว์
เสด็จนิวัตพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชพิธีราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชพิธีอภิเษกสมรส พ.ศ. ๒๔๙๓
สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๔๙๓
ทรงผนวช ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
ทรงสกีน้ำหน้าพระราชนิเวศน์ไกลกังวลพ.ศ. ๒๕๐๑
หน้าพระราชนิเวศน์ไกลกังวล พ.ศ. ๒๕๐๑
ทรงถ่ายภาพยนตร์ หน้าพระราชนิเวศน์ไกลกังวล พ.ศ. ๒๕๐๓
ทรงฉายกับพระราชโอรส พระราชธิดา พ.ศ. ๒๔๙๕
ทรงผนวช ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
ประทับเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ พ.ศ. ๒๕๐๒
 
ภาพตัวอย่าง (ตัวงานจริงไม่มีลายน้ำนะครับ)
 
แบบปฏิทิน 2562 ชุด MJ-Classic 9 แบบ B ปรับโทนสีภาพ

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่ เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่ เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่ เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

 

ราคารวมค่าจัดส่งใน กทม. 8X6 นิ้ว สั่งภายในเดือน พฤศจิกายน ลด 10%
สั่งผลิต 100 ชุด ราคาชุดละ 99.10 บาท      ลด 991 บาท 
สั่งผลิต 200 ชุด ราคาชุดละ 72.75 บาท      ลด 1,455 บาท 
สั่งผลิต 300 ชุด ราคาชุดละ 55 บาท           ลด 1,650 บาท 
สั่งผลิต 400 ชุด ราคาชุดละ 47 บาท           ลด 1,867 บาท 
สั่งผลิต 500 ชุด ราคาชุดละ 40.20 บาท      ลด 2,010 บาท 
สั่งผลิต 1,000 ชุด ราคาชุดละ 30.40 บาท   ลด 3,040 บาท 
สั่งผลิต 2,000 ชุด ราคาชุดละ 25 บาท        ลด 4,990 บาท 
 
- เพิ่มโลโก้ห้างร้าน บริษัท กิจการ และช่องทางติดต่อ คิวอาร์โค้ด - ฟรี

สำหรับปฏิทินแบบอื่นๆ ตามตัวอย่างด้านล่าง สามารถสั่งผลิตได้ในราคานี้ - ทุกชุดสามารถปรับแก้สีสันและรูปแบบเป็นพิเศษครับ

งานปฏิทินของเราเน้นการออกแบบชิ้นงานใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ปฏิทินพิเศษ ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของบริษัทห้างร้านหรือองค์กรต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนสีสัน รูปภาพ ข้อความเพิ่มเติม ตามความชอบใจของลูกค้าครับ
 
ราคารวมค่าจัดส่งในเขต กทม
สั่งผลิต 100 ชุด ราคาชุดละ 79.10 บาท
สั่งผลิต 200 ชุด ราคาชุดละ 62.75 บาท
สั่งผลิต 300 ชุด ราคาชุดละ 48.33 บาท
สั่งผลิต 400 ชุด ราคาชุดละ 41 บาท
สั่งผลิต 500 ชุด ราคาชุดละ 36.20 บาท
สั่งผลิต 1,000 ชุด ราคาชุดละ 28.4 บาท
สั่งผลิต 2,000 ชุด ราคาชุดละ 24 บาท
 

 

- เพิ่มโลโก้ห้างร้าน บริษัท กิจการ และช่องทางติดต่อ คิวอาร์โค้ด - ฟรี
 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ แนวตั้ง ชุดพิเศษ MJ-classic 10 ขนาด 8X6 นิ้ว จำนวน 8 แผ่น กระดาษอาร์ตการ์ดมัน 250 แกรม รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 16 ภาพ 

แบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 2562 ชุด MJ-Classic 9

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่ เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่ เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่  เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่

เช็คราคา ปฏิทิน 2562 ปฎิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะ สั่งพิมพ์ปฏิทิน ของขวัญ ของชำร่วย ของพรีเมียม ของขวัญปีใหม่


 
 
 
  
ปฏิทิน มังกรทอง เน้นสีแดงทองตามความนิยมของคนไทยเชื้อสายจีน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ สีสัน เพิ่มข้อความ รูปภาพสินค้า ได้คามความพอใจครับ

รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์

ปฏิทิน คนทำงาน เน้นการจด memo บนปฏิทิน + ข้อคิดในการทำงานบนทุกหน้าปฏิทิน สามารถใส่โลโก้บริษัท ใส่ข้อความพันธกิจหรือม็อตโต้บนหน้าแรกของปฏิทิน ดัดแปลงและออกแบบใหม่ชิ้นต่อชิ้น เปลี่ยนสีสัน รูปภาพได้ตามความพอใจครับ


รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์

ปฏิทิน สวัสดีปีใหม่ สำหรับมอบเป็นของขวัญแก่คุณลูกค้า มอบคำขอบคุณให้กับลูกค้าด้วยปฏิทินแคตตาล็อก ที่ออกแบบชุดต่อชุด (ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่าง) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ สีสัน และไอคอนในปฏิทินได้ตามความพอใจ


รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์

ปฏิทิน หมีวิตตอง สวยงามหรูหราแบบหมีๆ รับออกแบบปฏิทินพรีเมียมด้วยนะ สามารถเพิ่มชื่อบริษัท และช่องทางติดต่อครับ


รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์  รับทำปฏิทิน ออกแบบปฏิทิน ออกแบบสิ่งพิมพ์

ปฏิทิน space and time ทุกแบบสามารถเพิ่มชื่อบริษัท และช่องทางติดต่อครับ


ทำปฏิทินธุรกิจ เพิ่มยอดขาย ด้วย qrcode ไม่แพง สอบถามได้ ทำปฏิทินธุรกิจ เพิ่มยอดขาย ด้วย qrcode ไม่แพง สอบถามได้ ทำปฏิทินธุรกิจ เพิ่มยอดขาย ด้วย qrcode ไม่แพง สอบถามได้

ปฏิทิน Hello World ! เชื่อมโยงปฏิทินกับโลกออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อมอบข้อมูลที่มีคุณค่าและรวดเร็วกับคนที่อาจจะตัดสินใจเป็นลูกค้าของคุณ ง่ายและสะดวกในยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถปรับเปลี่ยนสีสัน ข้อความ วางโลโก้สินค้าได้ตามใจชอบ   

ปฏิทินแหล่งท่องเที่ยวไทยในอดีต ออกแบบสไตล์วินเทจน่าสะสม รวมภาพแแหล่งท่องเที่ยวไทยรุ่นคุณปู่คุณย่ายังหนุ่มสาว รวม 14 ภาพ สามารถปรับเปลี่ยนสีสัน ข้อความ ได้ตามความพอใจครับ เพราะเป็นงานออกแบบใหม่ชิ้นต่อชิ้น


 
เช็คราคาทำปฏิทินตามสเปคที่ต้องการ
  ข้อมูลติดต่อลูกค้า
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
ที่อยู่
 
หมายเลขติดต่อ
 
ไลน์, อีเมล
 
 
  ข้อมูลงานทั่วไป
   
การออกแบบ  มีไฟล์พร้อมพิมพ์แล้ว  ออกแบบหรือจัดหน้าสิ่งพิมพ์ให้ด้วย
   
ประเภทสิ่งพิมพ์  ปฏิทิน 
   
ขนาดของสิ่งพิมพ์  ปฏิทินแขวน 12.5 นิ้ว
 ปฏิทินแขวน 15 นิ้ว
 ปฏิทินตั้งโต๊ะ 6 นิ้ว
 ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 นิ้ว
   
ขนาดพิเศษ
   
จำนวนที่ต้องการ
   
   
  กรณีปฏิทินแขวน
   
กระดาษโปสเตอร์
พู่ปฏิทิน  สำเร็จรูป (ประหยัดกว่า)  ออกแบบใหม่
   
การเคลือบ  ไม่เคลือบ  เคลือบเงา  เคลือบด้าน  เคลือบ UV
   
   
  กรณีปฏิทินตั้งโต๊ะ
   
จำนวนแผ่น  8 แผ่น  14 แผ่น
   
กระดาษโปสเตอร์
การเคลือบ  ไม่เคลือบ  เคลือบเงา  เคลือบด้าน  เคลือบ UV
   
   
 

ปฏิทินพรีเมียม สุดพิเศษ เพิ่มวันเกิด วันสำคัญ ของคุณและคนที่คุณรัก

สวัสดี ออนไลน์ สำนักพิมพ์ ยินดีนำเสนอ ปฏิทินพรีเมียมที่ออกแบบลวดลายใหม่เป็นพิเศษทุกชิ้นงาน และหากต้องการก็สามารถเพิ่มวันเกิดและภาพถ่ายของคนสำคัญ ทั้งวันเกิดพ่อแม่ วันเกิดญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหาย คุณแฟนหรือคนรัก คนรู้ใจ วันเกิดเจ้านาย วันเกิดลูกน้อง วันก่อตั้งบริษัท วันหยุดสำคัญตลอดปีของบริษัท

ตัวอย่าง Love Calendar ปฏิทินพรีเมียมสุดพิเศษ จากการให้บริการของเรา

ตัวอย่างการออกแบบปฏิทิน (ชุดนี้เราทำเพื่อใช้เป็นตัวอย่างบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้นนะครับ) Love Calendar เป็นปฏิทินที่สามารถใส่ภาพคนรักของคุณ (พ่อแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็ก) และมากกว่าการเป็นปฏิทิน สามารถใช้ Love Calendar บันทึกกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนด้วย Memo บนทุกหน้าปฏิทิน ทุกช่วงเวลาหนึ่งเดือน ตลอดเวลาหนึ่งปีที่ใช้งานปฏิทินนี้ เพื่อประเมินว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา (หรือเธอ) ก้าวหน้าไปถึงไหน 

รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

    รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

   รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

   รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

    รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

 รับทำปฏิทิน ปฏิทินแขวน ปฏิทินพรีเมียม สั่งทำปฏิทิน ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน

ติดต่อขอใบเสนอราคาการผลิตปฏิทิน สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร และหน่วยงานรัฐ สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (กรอกเฉพาะส่วน ข้อมูลลูกค้า กับ ส่วนปฏิทินนะครับ) โดยแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ แล้วรอการติดต่อกลับ หรือติดต่อทาง
085 395 9493, 099 738 4765
ไลน์ mike_h หรือ @jxl0412a
michaelleahai@gmail.com | facebook.com/sawasdeeonlinepub

เปลี่ยนไปเวอร์ชั่นเดสก์ท็อป ?
ส่วนลด สำหรับลูกค้าบุคคล
รับทำหนังสือ ออกแบบสมุดโน๊ต
ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินแขวน
ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ออกแบบฉลากสินค้า แพคเกจจิ้ง
รับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจห้างร้าน
เวิร์กช็อป ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์

Bangkok I Love You
สังคมและกิจกรรม
ศิลปะและบันเทิง

เกี่ยวกับเรา
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางเฟซบุ๊ค
ติดต่อทางอีเมล
สอบถามทางไลน์
ติดตามข่าวสารและส่วนลดต่างๆ

รับทำหนังสือ ทำหนังสือ ปฏิทิน แผ่นพับ ปฏิทิน โบรชัวร สวัสดี ออนไลน์ สำนักพิมพ์ โดย ไมเคิ้ล เลียไฮ

ทำหนังสือ ออกแบบสิ่งพิมพ์
โดย ไมเคิ้ล เลียไฮ

ทำหนังสือ พิมพ์หนังสือ ปฏิทิน แผ่นพับ โบรชัว
TIP : เปิดเว็บไซต์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อชมตัวอย่างงานที่มากกว่านี้ และยังสามารถดาวน์โหลดวารสารหรืออีบุ๊คที่อ่านได้ฟรีจากเราอีกด้วย

สวัสดี ออนไลน์ สำนักพิมพ์

ราคาไม่แพง สอบถาม
หรือขอใบเสนอราคาได้ครับ

ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร หรือ หน่วยงานรัฐ
ติดต่อ 085 395 9493 หรือ 099 738 4765
อีเมล : michaelleahai@gmail.com
Line :สำหรับติดต่องาน : mike_h
ไลน์สำหรับติดตามข่าวสารสำนักพิมพ์ โปรโมชั่นต่างๆ : @jxl0412a

รับทำหนังสือ ทำหนังสือ ปฏิทิน แผ่นพับ ปฏิทิน โบรชัวร สวัสดี ออนไลน์ สำนักพิมพ์ โดย ไมเคิ้ล เลียไฮ

ความมีตัวตนและข้อควรระวัง | Caution

สวัสดี ออนไลน์ สำนักพิมพ์

พบเห็นการกระทำความผิดบนโลกออนไลน์ ปลอมแปลงตัวโดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล, รูปภาพของผู้อื่น, เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ บ้านเลขที่ ทะเบียนรถยนต์) ติดตามบุคคลโดยอาศัยหน้าที่แห่งการควบคุมดูแลระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ การให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถแจ้ง TCSD กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

รับทำหนังสือ ทำหนังสือ ปฏิทิน แผ่นพับ ปฏิทิน โบรชัวร สวัสดี ออนไลน์ สำนักพิมพ์ โดย ไมเคิ้ล เลียไฮ

บริการของเรา

เนื้อหาออนไลน์

ช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์นี้ออกแบบโดย นายไมเคิ้ล เลียไฮ ทำการอัพโหลดขึ้นสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 | สวัสดี ออนไลน์ สำนักพิมพ์ @ 2018